Unizo e-commerce label
Sluiten
Unizo e-commerce label

Faq

Ik heb een vraag. Hoe kan ik Kockx contacteren?

Onze klanten kunnen ons steeds als volgt contacteren:
  1. door gebruik te maken van het contactformulier
  2. door een e-mail te sturen naar Michel Kockx, info@kockx.be
  3. door een brief te sturen ter attentie van Michel Kockx, p/a Ets. J. Kockx, Korte Gasthuisstraat 37, B 2000 Antwerpen
  4. of door tijdens de openingsuren (dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur) te telefoneren naar +32 3 233 93 81


Bestellen in 7 eenvoudige stappen

Stap 1: Bestellen doet U door via de vertikale navigatie naar het scherm te gaan van het product dat U wenst te kopen. In het scherm van het product van uw keuze drukt U op de knop “Naar Winkelmandje”. Het gewenste produkt wordt zo in uw winkelmandje gedeponeerd.

Stap 2: Nu heeft U de keuze om ofwel de betalingsprocedure in gang te zetten of om verder te winkelen.
Indien U nog een ander product wil bestellen, druk dan op “Verder winkelen”.
Heeft u uw aankopen beëindigd, druk dan nogmaals op “Naar Winkelmandje”.

Stap 3: in het volgende venster staan rechts van de produktbeschrijving volgende symbolen:
1. Een wit kruisje op een rood veld: als u het kruisje aanklikt, dan verhoogt u de bestelde hoeveelheid telkens met één eenheid..
2. Een minteken op een rood veld: hiermee kunt U de aangekochte hoeveelheid verlagen en zelfs terug op nul zetten.

Eens U alle referenties in uw winkelmandje heeft gedeponeerd druk dan op “Volgende Stap” onderaan het scherm.

Stap 4: Wij verzoeken U om in dit scherm uw facturatie- en leveringsadres in te willen brengen. Dit mogen twee verschillende adressen zijn.

Klanten die reeds eerder bij ons hebben gekocht kunnen zich aanmelden door hun e-mailadres en hun wachtwoord in te tikken. Wachtwoord vergeten? Vul uw e-mail adres in en stuur het ons door. U krijgt dan in de volgende minuten een mail met een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Nadat u alle verplichte velden heeft ingevuld, druk dan op “Volgende Stap” onderaan het scherm.

Stap 5: het volgende scherm toont u nogmaals het overzicht van uw bestelling. Aandacht: na deze stap kunt U uw bestelling niet meer wijzigen en wordt u geacht te betalen! In dit scherm krijgt u tevens een waarschuwing indien de totale waarde van uw bestelling lager is dan € 25. Bestellingen onder de € 25 kunnen wij helaas niet aanvaarden. Wij verzoeken u bijgevolg om ofwel verder te winkelen of de aangekochte hoeveelheid (vullingen of inkten) met één of 2 eenheden te verhogen. 

Stap 6: in dit scherm wordt u verbonden met de Mollie website en kan u uw keuze maken hoe u ons wenst te betalen. Kies de betalingswijze en volg de instructies op het scherm. Alle betalingen gebeuren via de site van onze betalingsprovider Mollie. Uw vertrouwelijke gegevens komen dus nooit in ons systeem.

Stap 7: na uw betaling krijgt u automatisch een bevestiging van uw bestelling toegestuurd per e-mail. Gelieve op deze mail niet te antwoorden. Eventuele vragen of opmerkingen kan U ons toesturen via het contactformulier met vermelding van het nummer van uw bestelling dat in de bevestigingsmail wordt vermeld. Indien u het verkiest kann u ons ook telefonisch bereiken op +32 3 233 93 81.

 

Prijzen & eventuele transportkosten

De op deze webstek vermelde prijzen zijn nettoprijzen inclusief BTW. Van tijd tot tijd worden een aantal referenties “in promotie” aangeboden aan een gereduceerde prijs. Deze speciale aanbiedingen, net zoals alle andere prijzen, zijn geldig op de dag dat zij op de website worden getoond. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen indien dat nodig is.

In functie van de waarde van uw bestelling en van de geografische regio waar u de levering wil laten uitvoeren, kunnen eventueel transportkosten in rekening worden gesteld. Hieronder een overzicht
Leveringsadres in Geen transportkosten
vanaf (waarde bestelling)
Eventuele transportkosten
in € (incl BTW)
BeNeLux € 50 € 8
Frankrijk, Duitsland € 175 € 13
Andere EU landen € 300 € 20
Europa buiten EU € 800 € 66
VSA & Canada € 1200 € 69
Saudie-Arabië, Emiraten,
Z.O Azië, Zuid-Amerika, Rusland
€ 1500 € 103
Andere landen € 2500 € 124

Welke garantie heb ik op de producten die ik koop?

U geniet van een garantie tegen verborgen gebreken of productiefouten gedurende 24 maanden volgend op de datum van levering van het door u gekochte goed.

Kockx kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade die aan het product is ontstaan door oneigenlijk gebruik, voor schade (materiële of fysische) die de koper of een derde heeft geleden door dit oneigenlijk gebruik, of voor schade die het gevolg is van normale slijtage.

Levertijden en transport

In principe worden de door U bestelde goederen door ons uitgeleverd op de datum van ontvangst van uw betaling + 48 uren. Het kan evenwel gebeuren dat het door u gekozen product niet op voorraad is. Indien dat het geval mocht zijn, dan wordt u door ons verwittigd per e-mail waarin de verwachte leveringstermijn wordt aangegeven.

U kan op elk moment de status van uw bestelling bekijken in “Mijn Profiel” (rode knop links op de bovenste horizontale navigatiebalk).

De producten worden U, stevig verpakt, toegestuurd met een transporteur van onze keuze. Wij werken op dit ogenblik samen met bPost en UPS.

Of al dan niet transportkosten worden aangerekend en hoeveel die zullen bedragen zal afhangen van de waarde van de bestelling en van het land van bestemming.

Transportkosten kunnen van tijd tot tijd worden herzien. Deze herzieningen zullen nooit retroactief worden toegepast. Ze worden ook steeds apart getoond op het overzicht van uw bestelling, op de mail die U ter bevestiging ontvangt en op uw factuur.

Mijn levering is beschadigd

Bestelde goederen worden door Kockx gecontroleerd, vooraleer ze worden verstuurd, op visueel vaststelbare tekortkomingen. Ze worden verpakt in de daartoe door de producent voorziene verpakking en door ons nog eens van een extra transportverpakking voorzien.

Mocht bij ontvangst van de bestelling blijken dat de verpakking ernstig beschadigd is, gelieve dan onmiddellijk bezwaar aan te tekenen bij de transporteur die de levering aanbiedt. In geval van ernstige zichtbare beschadiging heeft u het recht receptie van het pakket te weigeren en de transporteur te verzoeken het aan Kockx terug te bezorgen.

Bij ontvangst van een dergelijke retourzending zullen wij alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk een nieuwe en onbeschadigde zending toe te sturen.

Het geleverde stemt niet overeen met mijn bestelling

Klachten in verband met het geleverde goed kunnen steeds worden gemeld per e-mail aan info@kockx.be , per brief aan de zetel van de onderneming (Ets. J. Kockx, Korte Gasthuisstraat 37, B 2000 Antwerpen) of telefonisch op +32 3 233 93 81.

Gelieve steeds zo duidelijk mogelijk te omschrijven waarom het geleverde goed volgens u niet conform is met de bestelling. Vermeld steeds uw naam, het nummer van uw bestelbon en een telefoonnumer of e-mail adres waar Kockx u kan bereiken.  

Wij nemen binnen de 24 uren per e-mail of telefonisch contact met u op om de reden van uw klacht met u te bespreken en een oplossing uit te werken. Stuur aub nooit goederen naar ons terug voor dit contact heeft plaats gevonden!

Indien uw klacht gerechtvaardigd is zal óf het goed door ons worden vervangen óf de koopsom zal u worden terugvergoed na retour van het betwiste goed per aangetekende zending, kosten daarvan door u te dragen (tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen).

Defecten en reparaties

Indien het door u aangekochte goed op een later tijdstip een defect zou vertonen, dan kan u dit steeds op uw kosten en per aangetekend schrijven ter reparatie terugsturen naar de Ets J. Kockx, Korte Gasthuisstraat 37, B 2000 Antwerpen samen met een kopie van het garantiebewijs en van uw bewijs van aankoop.

Na ontvangst van het te herstellen goed zullen wij naar best vermogen de oorzaak van het defect vaststellen, een kostenraming maken (indien de wettelijke garantie van 24 maanden niet meer van toepassing is) en u binnen de 48 uur per e-mail op de hoogte brengen van eventuele kosten, de aard en de duur van de reparatie.

Voor herstellingen (al of niet onder garantie) doen wij steeds beroep op de oorspronkelijke producent.

Goederen die bij ons werden aangekocht zullen u op onze kosten worden teruggestuurd na herstelling.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, die binnen het toepassingsgebied valt van de wet betreffende consumentenbescherming, heeft u het recht zonder betaling van een boete of zonder opgave van een motief om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van het gekochte goed, ons per e-mail of per brief te informeren dat u van de aankoop afziet. Dit verzakingsrecht geldt niet voor goederen die op uw verzoek (met bijvoorbeeld een gravure) zijn gepersonaliseerd of die op uw uitdrukkelijk verzoek door ons zijn aangekocht.

Indien u van uw verzakingsrecht gebruik maakt, dan vragen wij u het aangekochte goed ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, samen met de eventuele toebehoren, per aangetekend schrijven en op uw kosten terugsturen naar Kockx BVBA, Korte Gasthuisstraat 37, te B 2000 - Antwerpen.

De volledige door U reeds betaalde som, inclusief eventueel door ons aangerekende transportkosten, zullen U worden terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van uw retourzending zoals in de wet voorzien. U dient er evenwel voor te zorgen dat het aangekochte goed niet gedeeltelijk of in een verslechterde toestand wordt teruggestuurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wij ons genoodzaakt zien om een minwaarde in rekening te stellen.

 

Vragen ivm BTW

Alle prijzen die op deze site worden getoond (ook de eventuele transportkosten) zijn inclusief Belgische BTW (21%).

Deze belasting is verschuldigd door elke privé persoon die op deze site koopt en waarvan het facturatie– of leveringsadres zich in de EU bevindt. Ook bedrijven, stichtingen of verenigingen die niet het statuut hebben van BTW-plichtige, zijn deze belasting verschuldigd.

Personen, bedrijven of organisaties waarvan het facturatie- én het leveringsadres zich buiten de EU bevindt zijn vrijgesteld van Belgische BTW. Ook personen, vennootschappen of verenigingen die BTW plichtig zijn, en waarvan het facturatie- en leveringsadres zich buiten België bevindt, worden van Belgische BTW vrijgesteld. 
Behoort u tot één van deze twee laatste groepen, klik dan op de onderste link in deze  tekst. Wij nemen vervolgens met u contact op.
 

Indien u NIET kwalificeert voor een BTW vrijstelling, klik hier om terug te keren naar uw bestelling.
 
Indien u IN AANMERKING KOMT voor een BTW vrijstelling, klik hier en wij nemen contact met u op
 

Vrijblijvende offertes

Voor privé personen, ondernemingen of verenigingen die grotere hoeveelheden wensen te bestellen maken wij graag een vrijblijvende offerte. Stuur ons uw vraag en uw contactgegevens (inclusief een telefoonnummer waarop wij U tijdens de kantooruren kunnen bereiken) via het contactformulier. U ontvangt dan binnen de 48 uur onze offerte.
Veilig betalen met
Verschillende betaalmethoden
Hoogstaande kwaliteit
© 2024 Kockx | Site by Kikof