Unizo e-commerce label
Sluiten
Unizo e-commerce label
Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
(editie dec 2013)

Welkom bij www.kockx.be, een divisie van Ets. J. Kockx BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 37, nationaal nummer BE0404.779.119, RPR Antwerpen, hierna genoemd “Onderneming”.

Onderneming is zich bewust van het strikt persoonlijke karakter van sommige gegevens die U haar toevertrouwt door via deze site een bestelling te plaatsen of een inlichting te vragen. Zij verbindt er zich toe uw privacy te beschermen.

1. De persoonlijke informatie die U Onderneming toevertrouwt in het kader van uw bestelling wordt niet doorgegeven of verkocht aan derden.

2. Wanneer U bij Kockx een bestelling plaatst of uw gegevens via de pagina Contact aan ons doorgeeft, dan wordt U geregistreerd in onze mailing lijst van de Kockx Newsletter. Deze Newsletter verschijnt ongeveer elk kwartaal. Indien u deze Newsletter niet (langer) wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven via “Mijn account”.  (rubriek "facturatieadres"). Hiervoor heeft u alleen uw gebruikersnaam en uw wachtwoord nodig. Bent u uw wachtwoord vergeten? Druk op de knop “Wachtwoord vergeten” en wij sturen u een nieuw wachtwoord toe.

3. Uw betalingsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onderneming vraagt U met aandrang om nooit gegevens in verband met uw betaalkaarten door te geven tenzij via de daartoe voorziene procedure op haar site. Deze procedure schakelt u door naar de beveiligde site van de Payment Service Provider Mollie. Uw persoonlijke betaalkaartgegevens komen nooit op de website van Onderneming en worden haar door Mollie ook nooit meegedeeld.

4. Mocht u ooit in naam van Onderneming of Mollie worden gecontacteerd met de vraag kaartnummers of wachtwoorden van kaartnummers mede te delen of te confirmeren, dan vragen wij u met nadruk daar niet op in te gaan.

5. Om uw winkelmandje op haar computer op te kunnen slaan maakt Onderneming gebruik van zogenaamde cookies. Deze worden alleen binnen één sessie opgeslagen. Zodra U uw browser afsluit is de cookie weer verwijderd.

6. Net als alle webwinkels houdt Onderneming bij welke pagina’s van de site worden bezocht en hoe intensief elk onderdeel van de winkel wordt gebruikt. Onderneming gebruikt deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van haar bezoekers samen te stellen.

7. De heer Michel Kockx, Zaakvoerder van Ets. J. Kockx BVBA, stelt zich persoonlijk garant voor de strikte naleving van de hiervoor vermelde regels door  Onderneming en haar medewerkers. Met vragen, opmerkingen of klachten kan U zich persoonlijk tot hem richten via e-mail aan info@kockx.be of telefonisch op +32 3 233 93 81.

 
Privacyverklaring GDPR

 
KOCKX bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  op info@kockx.be.

Verwerkingsdoeleinden
KOCKX bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.11 heeft de klant steeds het recht om de gegevens toestemming terug in te trekken.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@kockx.be
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 
Veilig betalen met
Verschillende betaalmethoden
Hoogstaande kwaliteit
© 2024 Kockx | Site by Kikof